o festivaluo festivalu

o festivalu

V Rožnově pod Radhoštěm se 1. a 2. 7. 2022 uskuteční pilotní ročník multižánrového festivalu U:fest. Tématem U:festu je zkoumání hranic mezi uměním, kulturou a současnou digitální společností. Návštěvníky čeká několik dramaturgických linek a řada doprovodných aktivit. Vstupenky jsou v online předprodeji na tka.cz.

Ideovým východiskem U:festu je technická či technologická tradice a zároveň i současnost asociovaná s městem Rožnov pod Radhoštěm a transfer těchto prvků do světa aktuálního umění, kultury vysoce „digitalizované” společnosti. Smyslem je zkoumání přesahu a rozvoje jednotlivých oblastí (techniky, kultury, společnosti), vliv na obsah, formální provedení a kvalitu díla / života. Principem by mělo být objevování, kultivovaný zážitek s přidanou hodnotou, který si sebou účastník odnáší a prožitek, který nekončí nedělním obědem.

Dramaturgové festivalu připravili pro publikum řadu žánrových scén: hvězdy hudební produkce představují projekty IPhaze, Idea, HRTL či Lazer Viking, experimentální zkoumání přináší soundartové fórum, kde vystoupí Polina Khatsenka s Janem Burianem, Ivan Palacký, Jiří Suchánek či Tomáš Knoflíček. Pro návštěvníky bude připravena i chillout stage ve spolupráci s RADIEM 1. Scénu „osvětlujících“ přednášek představují Lukáš Gregor, Lenka Trčková a Patrik Kořenář, v bloku festivalových projekcí mohou návštěvníci vidět filmy: Duše, Ikarie XB1, Last and first man, seriálové maratony legendárních Návštěvníků či Kosmo. Díky workshopům: fyzikální laboratoři, malování světlem, camera obscura,

workshopu street artu či syntezátorové dílně HRTL se mohou z návštěvníků stát aktivní tvůrci U:festu. Celý koncept doplňuje interaktivní výstava Orbis Pictus Play.

Impulsem pro realizaci festivalu a dalších aktivit je ambice města být výrazným a progresivním fenoménem na kulturní mapě republiky, městem s pozitivní výraznou identitou s atraktivní image pro obyvatele i návštěvníky.

U:fest je novým společným počinem města Rožnov pod Radhoštěm, kulturní příspěvkové organizace Téčka a městem nezřizované scény: Brillovky, 3. etáže, Fujaré a dalších partnerů.

Festival se koná v areálu Brillovky na Bezručově ulici v Rožnově pod Radhoštěm a jeho blízkém okolí, /3. etáž, Společenský dům/, první prázdninový pátek a sobotu.